Wedding Ring Collection

R003 | Ripple | אדווה

טבעת בפרופיל שטוח המעוטרת בפסים גליים הזורמים לאורכה ומשתלבים זה בזה.

את הטבעת ניתן להזמין בזהב צהוב, אדום או לבן עם או ללא ציפוי רודיום.