Wedding Ring Collection

R016 | Vine | גפן

טבעת בפרופיל שטוח אשר לאורכה חריטה מפותלת שיחד עם החיתוך החיצוני יוצרת ספירלות. חלקה החיצוני מרוקע.

את הטבעת ניתן להזמין בזהב צהוב, אדום או לבן עם או ללא ציפוי רודיום.