Wedding Ring Collection

R017 | Spring | אביב

טבעת בפרופיל שטוח המורכבת מפרחים עדינים עם חריטה בעלי הכותרת. פני השטח מרוקעים קלות.

את הטבעת ניתן להזמין בזהב צהוב, אדום או לבן עם או ללא ציפוי רודיום.