Wedding Ring Collection

R005 | Drizzle | טפטוף

טבעת בפרופיל מעוגל אותה מעטרות בפיזור לא אחיד טיפות ובועות מבריקות, כמו ניתזו עליה.

את הטבעת ניתן להזמין בזהב צהוב, אדום או לבן עם או ללא ציפוי רודיום.