Wedding Ring Collection

R006 | Dew | טל

טבעת בפרופיל מעוגל עליה פזורות בועות מבריקות בגדלים שונים, כמו טיפות המעטרות אותה.

את הטבעת ניתן להזמין בזהב צהוב, אדום או לבן עם או ללא ציפוי רודיום.